کد ِکج شدَنِ تَصآویر

. * * بسـ ـ ـکــتبــال حـ ــ ـ ـ ر فه ای

وظایف و اختیارات یک سرداور در بازی بسکتبال


بیانیه اول:
در طول یک بازی بسکتبال، احتمال وقوع حوادث و موقعیت هایی که به طور مشخص در قوانین بسکتبال FIBA یا تفاسیر داوری فیبا به آن پرداخته شده است وجود دارد. در چنین موقعیتهایی سرداور دارای قدرت تصمیم گیری بر اساس قضاوت شخصی خود  در چارچوب روح بازی جوانمردانه و نیز فلسفه قوانین می باشد. سرداور این قدرت را دارد که در هر موردی که بطور خاص در قوانین پوشش داده نشده است، تصمیم گیری کند. از این موضوع اغلب با عنوان "قدرت انعطاف پذیری" یاد می شود.

مثال:
پس از به ثمر رسیدن یک گل توسط تیم A، توپ به دور از زمین بازی و زیر حلقه می رود.
تفسیر:
داور در سوت خود می دمد تا زمان بازی را متوقف کند. تا زمانی که توپ مرده است و زمان بازی متوقف می باشد، تایم استراحت و تعویض برای هر دو تیم مجاز می باشد. اگر چه این مسئله در مورد گلی که طی دو دقیقه آخر پریود چهارم یا وقت اضافه به ثمر می رسد، اعمال نمی شود. اگر قرار باشد داور در این لحظه سوت بزند، سبب می گردد تا تیم گل خورنده در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد و متضرر شود به خاطر این که تیم گل زننده این فرصت را بدست می آورد تا تعویض انجام داده یا درخواست وقت استراحت نماید. بنابراین داور سوت نخواهد زد چرا که باعث وقفه در بازی می گردد.

بیاتیه دوم:
داور مجاز است، بنابر تصمیم خود یا بر اساس درخواست مربی از ابزارهای فنی استفاده نماید تا اینکه مشخص شود که آیا پرتاب آخر در پایان یکی از پریودها، در وقت قانونی به ثمر رسیده است یا خیر. داور تنها کسی است که تصمیم می گیرد که  باید از چنین ابزارهایی استفاده شود. در صورت بازبینی و مرور صحنه، این بازبینی باید توسط داوران، ناظر (در صورت حضور) و وقت نگهدار انجام شود. سرداور باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. درخواست استفاده از وسایل پخش مجدد و مرور صحنه باید قبل از شروع پریود بعدی و یا قبل امضاء جدول توسط سرداور انجام شود.

مثال 1:
A4  توپ را شوت می کند. در همین لحظه بوق پایان پریود یا پایان بازی به صدا در می آید. شوت وارد سبد می شود و داوران دو امتیاز به تیم A می دهند مربی تیم B ادعا می کند که شوت آخر پس از پایان وقت بازی از دست A4 رها شده است و درخواست بازبینی صحنه را مطرح می کند. داوران چگونه باید عمل کنند؟
a) داوران کاملاً به صحت تصمیم خود اطمینان دارند.
b) داروان در این مسئله که آیا شوت قبل از صدای بوق پایان پریود یا پایان بازی از دست بازیکن رها شده است یا نه، اندکی شک یا اختلاف دارند.
تفسیر:
a) سرداور درخواست مربی تیم B را نمی پذیرد.
b) سرداور با درخواست مربی تیم B موافقت می کند.
پخش مجدد صحنه در حضور داوران، ناظر در (صورت وجود) و وقت نگهدار انجام می شود. اگر بازبینی صحنه بطور واضح و قطعی تائید کند که توپ پس از پایان وقت بازی از دست بازیکن رها شده است، گل کنسل می شود. اگر بازبینی صحنه تائیدکند که توپ قبل از پایان وقت بازی از دست بازیکن رها شده است نیتجه قبلی دوباره اعلام و تائید می شود.
مثال 2:
تیم A 2 امتیاز از حریف پیش است. هم زمان با بوق پایان پریود (پایان بازی) خطای شخصی توسط A4 اعلام می شود و دو پرتاب آزاد به B4 داده می شود و هر دو پرتاب وارد سبد می شود و امتیاز برابر می شود قبل از شروع پریود بعد یا وقت اضافه، مربی تیم A درخواست بازبینی صحنه را می نماید.
تفسیر:
ابزارهای بازبینی فقط برای اطمینان یافتن از آخرین پرتاب انجام شده و تشخیص اینکه قبل یا بعد از پایان وقت صورت گرفته باشد، قابل استفاده خواهند بود (نه برای خطای اعلام شده). درخواست مربی تیم A باید رد شود.
مثال 3:
تیم A دو امتیاز از حریف خود پیش است. همزمان با بوق پایان پریود یا پایان بازی، B4 شوت می کند و توپ وارد سبد می شود اما تنها دو امتیاز توسط داوران داده می شود (سه امتیاز داده نمی شود). قبل از شروع پریود بعد یا وقت اضافه یا قبل از اینکه سرداور جدول را امضاء کند مربی تیم B درخواست بازبینی صحنه را می نماید.
تفسیر:
ابزارهای بازبینی فقط برای اطمینان یافتن از آخرین پرتاب انجام شده و تشخیص اینکه قبل یا بعد از پایان وقت صورت گرفته باشد، قابل استفاده خواهند بود (نه برای تشخیص اینکه شوت دو امتیازی بوده است یا سه امتیازی). درخواست مربی تیم B باید رد شود.

بیانیه سوم:
قبل از شروع بازی سرداور، ابزارهای فنی را تائید کرده و دو مربی را از وجود این ابزارها مطلع می سازد.

تنها ابزارهای فنی تائید شده توسط سرداور جهت پخش مجدد صحنه قابل استفاده می باشد.
مثال:
A4 توپ را شوت می کند، در همین لحظه بوق پایان بازی یا پریود به صدا در می آید و شوت وارد سبد می شود. مربی تیم B معتقد است توپ پس از پایان وقت بازی از دستهای بازیکن رها شده است و درخواست بازبینی صحنه را مطرح می کند. هیچگونه ابزار تائید شده در زمین بازی وجود ندارد ولی سرپرست تیم B اعلام می کند که بازی توسط دوربین اختصاصی تیم از نقطه مرتفع فیلمبرداری شده است و فیلم را جهت بازبینی نزد داوران می آورد .
تفسیر:
درخواست مربی تیمبرنامه ریزی و طراحی تمرین

 

برنامه ریزی پیش بینی عملیات برای رسیدن به هدف و طراحی نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران می باشد

برنامه ریزی:

 برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی عملیات برای رسیدن به هدف  

چرا برنامه ریزی ؟

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

فواید برنامه ریزی

1 – تعیین اهداف

2- صرفه جویی در هزینه ها

3- استفاده بهینه از زمان

4- بهره وری بیشتر از منا بع ( انسانی – مالی )


طراحی تمرین :

تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران

به ادامه مطلب بروید

 چهار روش برای بهبود بازی ذهنی

در این مقاله به روش های بدست آوردن آرامش ذهنی در ورزش بسکتبال پرداخته شده است

نویسنده: Jeff Haefner جف هافنر

آیا می خواهید پر تاب بهتری داشته باشید؟ سپس ممکن است متعجب شوید از اینکه چقدر از بازیتان به طور ذهنی صورت گرفته است.برای مثال، اگر پرتاب هایتان را پشت سر هم از دست بدهید، چه احساسی خواهید داشت؟ افتضاح می شود. و به احتمال قوی آنچه که تصور می کنید یعنی از دست دادن پرتابها یکی پس از دیگری، به طور دقیق اتفاق خواهد افتاد. سپس عملکردتان به طور فزاینده ای کاهش می یابد چرا که بیشتر پرتابهایتان گل نمی شود به عبارتی بدترین پرتابها را انجام می دهید . بنابراین اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به چگونگی بهبود بازی ذهنی با استفاده از توصیه هایی مر بوط به پر تاب توپ در ورزش بسکتبال که به شما کمک خواهند کرد تا پرتاب های بهتری داشته باشید.
 
تفکر کردن ممنوع
این تمرین فرصتی است برای فکر کردن درباره مکانیسم های (روشهای) پرتاب هایتان، نه مدت زمان بازی. زمانی که از این تمرین در بازی هایتان استفاده می کنید، به پر تاب هایتان فکر نکنید، همچنین روشهایی را که به کار می برید ، جداگانه انتخاب نکنید. این تنها شما را به اشتباه می اندازد.
 
ترس از شکست ممنوع
آیا می دانستید بیشتر اوقات حتی بازیکنان حرفه ای هم پرتاب هایشان را گل نمی کنند؟ بله. بیشتر اوقات. ترس از گل نشدن پرتاب هایتان را کنار بگذارید.هر کسی ممکن است پرتابش گل نشود.ترس باعث اضطراب می شود، اضطراب شما را عصبی می کند و به دنبال آن بیشر پرتاب هایتان را از دست می دهید. پس آرامش خود را حفظ کنید. به خاطر داشته باشید اگر عملکرد شما در پرتاب تعریف چندانی ندارد، اما همچنان می توانید به صورت دیگری مثلا در نقش مدافع با تیمتان همکاری داشته باشید. همه چیز در عمل درست می شود.
 
توجهتان را به منطقه تان معطوف کنید
ممکن است قبلا در حالتی که فقط به یک منطقه (یا یک چیز )توجه می کرده باشید ، این طور نیست؟ می دانید یعنی زمانی که پرتاب هایتان بدون زحمت و راحت انجام می گیرد و بازی کاملا حالت سرگرمی دارد.زمانی که شما در منطقه خود هستید احساس کسی را دارید که در حال پرواز کردن است . پس تلاش کنید که به این موقعیت در بازی دست پیدا کنید. تمرکزتان بر روی پاک کردن ذهنتان از آشفتگی باشد.یک لیست از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید(برای مثال، فعالیت های مربوط به مدرسه ، مسائل مربوط به سر کار و...)، بنابراین مجبور نیستیدآن را به خاطر آوردن این فعالیت ها در طی بازی
فکر خود را مشغول کنید.این ذهن شما را معطوف به بازی می کند و نه چیز دیگری.
 
آرامش خود را حفظ کنید
زمانی که ذهنتان آسوده است ،‌بدنتان در آرامش است و در زمانی که بدنتان در آرامش است ، پرتاب هایتان راحت تر و بهتر صورت می گیرد. پس تمام تلاشتان را به کا گیرید تا قبل از بازی به آرامش دست یابید.چگونه ؟ خوب، سعی کنید فکر کنید ، نخندید،‌ حتی بازیکنان حرفه ای هم قبل از بازی فکر می کنند . برای فکر کردن خود را در شرایط مناسب قرار دهید و در مکانی کاملا آرام بنشینید.چشم هایتان را ببندید، به ذهنتان استراحت بدهید و توجهتان را معطوف به دم و بازدمتان کنید. فقط همین . این کار را حداکثر تا 20 دقیقه انجام دهید. به طور نرمال 10 دقیقه برای انجام این کار، مناسب است اما اگر می خواهید واقعا به آرامش برسید ،‌در این کار سماجت به خرج دهید.تفکر قبل از بازی برای ذهنتان معجزه می آفریند بنابراین از امتحان کردن این روش ترسی به خود راه ندهید.فواید و معایب انواع تمرینات کششی در گرم کردن عمومی

 

فواید و معایب انواع تمرینات کششی در گرم کردن عمومی

در این مقاله سعی شده است به صورت اجمالی به فواید و معایب تمرینات کششی پویا، تمرینات کششی کشش- استراحت، تمرینات کششی ایستا و تمرینات کششی مقاومتی پرداخته شود .

نویسنده: رضا محمدی منش


انواع تمرینات کششی:
 - تمرینات کششی پویا ( Dynamic stretching )
 - تمرینات کششی کشش- استراحت ( Stretch-Relaxation Method )
   - تمرینات کششی ایستا ( Static stretching )
 - تمرینات PNF یا کششی مقاومتی  ( proprioceptive neuromuscular facilitation )

تمرینات کششی پویا ( Dynamic stretching )
فواید:
- تحریک روغن کاری مفاصل
- آماده سازی عضلات برای فعالیت های ضربه ای و شوکی ازطریق ترشح مایع سینوویال
- آماده سازی عضلات و مفاصل برای حرکات تخصصی رشته ورزشی مربوطه
معایب:
- یکی از شیوه های خطر ساز تمرینات انعطاف پذیری
- عدم توسعه سریع و موثر بر میزان انعطاف پذیری درمقایسه با شیوه های دیگر
- استفاده آن فقط پس از گرم کردن کافی و صحیح عضلات

تمرینات کششی کشش- استراحت ( Stretch-Relaxation Method )
- این شیوه بسیارموثرتراز تمرینات کششی پویا می باشد
- اثر گذاری فوق العاده بر توسعه میزان انعطاف پذیری
- ماندگاری بیشتر میزان انعطاف پذیری توسعه یافته
- کاهش درد عضلانی حاصل از تمرینات دشوار و طاقت فرسا پس از بکارگیری این شیوه در مرحله سرد کردن

تمرینات کششی ایستا ( Static stretching )
فواید:
- توسعه  موثر میزان دامنه حرکتی
- جلوگیری از کاهش قابلیت کشسانی عضلات و حفظ آن
- بسیار موثر جهت بکارگیری درعضلات ویژه مورد نظر تمرینات
معایب:
-  عدم تحریک روغن کاری مفاصل جهت آماده سازی عضلات برای تمرین 
 

تمرینات مقاومتی PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
فواید:
- توسعه میزان دامنه حرکتی
- ماندگاری بیشتر میزان انعطاف پذیری حاصل شده
- توسعه قدرت عضلات حول مفصل
معایب:
- نیازمند بودن این شیوه به یک فرد کمک کننده یا مربی
-  ضروری بودن برقراری ارتباط حسی عملکردی دوجانبه بین ورزشکار و مربی
- عدم مناسب بودن این شیوه برای ورزشکاران مبتدی5 تمرین برای بهبود توان بدن در بسکتبال

 

5 تمرین برای بهبود توان بدن در بسکتبال

در این 5 تمرین که در ذیل بیان شده من می توانم به شما نشان بدهم که چگونه این تمرینها به طور قابل توجهی توان کلی بدن شما و عملکرد آن را در زمین بازی بسکتبال تقویت می کند. این تمرین ها بسیار مهم هستنداز این لحاظ که آنها را به تنهایی می توانید انجام دهید و سریع هستند و بسیار موثر و نتایج مهمی را نیز به دنبال دارند.توان در زمین بازی از اهمیت زیادی برخوردار است، پس اجازه دهید نیرویی را که قرار است به آن تکیه کنید قبل از اینکه بازی شروع شود را به شما معرفی کنیم

نویسنده: مایک ماهون

نگه داشتن توپ بسکتبال با فشار بالا
این تمرین به بازیکنان بسکتبال کمک خواهد کرد که یاد بگیرند چگونه نیرو را به طور موثر و بهره آور جذب کنندو بدهند. تسلط بر این مهارت به معنای دستان سریع تر و شدید تر ویک بالا تنه تنومند ، حاضر و مسلط برای شکستن یک چوب سخت تفسیر می شود.
نحوه انجام این تمرین:
به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید،‌توپ بسکتبال را محکم با دودست خود بگیرید.
پایین تنه خود را به زمین نزدیک کنید.
به طور ناگهانی و محکم از زمین برخیزید و محکم و تثبیت شده توپ را بگیرید و برای یک ثانیه نگه دارید.
خود را تکان دهید و به آرامی روی زمین بنشینید.
به تعداد دفعات دلخواه این تمرین را انجام دهید.
 
پرتاب توپ پزشکی به دیوار (مدیسین بال)
این تمرین به خاطر هماهنگی بین چشم و دست حائز اهمیت است و ماهیت حرکات به طور چشمگیری توانایی شما را برای پاس ، گرفتن و کنترل توپ بسکتبال تقویت خواهد کرد.این تمرین  شدیدا باعث پاس دادن دقیق تر و تواناییهای گرفتن در زمین بازی می شود،در کنار داشتن حس تازه ی زیادی از توان که به شما خواهد داد.
نحوه انجام این تمرین:
در مقابل دیوار بایستید در حالی که توپ در دستان شماست و در مقابل قفسه سینه آنرا گرفته اید.
قاطعانه و محکم توپ را به طرف هدف از پیش تعیین شده ی روی دیوار پرتاب کنید.
دستان خود را در مقابل خود آماده برای دریافت برگشت توپ از دیوار بگیرید.
توپ را در یافت کنید .
به تعداد دفعات دلخواه توپ را به دیوار پرتاب کنید.
 
پرتاب چرخشی توپ پزشکی به دیوار
این تمرین نیز به نوبه خود یکی دیگر از تمرین های توانی مهم می باشد که هر بازیکن بسکتبال باید نحوه ی اجرای آن را یاد بگیرد. من آنرا دوست دارم زیرا دقیقا شبیه تمرین های قبلی ،‌هماهنگی بین چشم و دست را بهبود می بخشد که این خود در یک بازیکن بسکتبال موفق شدن ضروری و مهم است.آن همچنین به طور چشمگیری قدرت اساسی بدن را تقویت می کند و توانایی تغییر مسیر ناگهانی را افزایش می دهد.در مورد تمرینی صحبت کنید که از آن نتیجه مطلوب تری بگیرید.
نحوه انجام این تمرین:
پاها به اندازه عرض شانه ها باز کنیدو به پهلو مقابل دیوار بایستید.
توپ را محکم با دستان خود بگیرید و به اندازه ی خم شدن تا روی مفصل ران از دیوار فاصله بگیرید.
توپ را  دور ران خود بچر خانید و ناگهان آنرا زیر دستان خود به طرف دیوار بچرخانید و به جلو برانید.
دستان خود را به حالت آماده باش بالا بگیرید و برای دریافت توپ آماده باشید.
توپ را از دیوار دریافت کرده و مطمئن شوید که شما این تمرین را چندین بار تکرار کرده اید.
اطمینان حاصل کنید که تمرین ها را با دو طرف بدنتان انجام داده اید.
 
پرتاب های سنگین و محکم توپ پزشکی
پرتاب های سنگین توپ یک قدرت فوق العاده برای بالا تنه و ایجاد کننده توان برای بازیکنان بسکتبال محسوب می شوند.این تمرین بسیار مهم است به خاطر اینکه آن می تواند در یک قسمت نسبتا کوچک از فضاانجام شود و عملرد ورزشی شما را بهبود می بخشد و بازیکنان واقعا از انجام آن لذت می برند.
نحوه انجام این تمرین:
محکم و در حالی که پاها به اندازه عرض شانه ها باز است بایستیدو توپ را پشت سر خود بگیرید.
به طور انفجاری و محکم با نیروی تمام توپ را به زمین بزنید آنقدر محکم که می توانید.
به پایین خم شوید و توپ را بردارید واین تمرین را به دفعات دلخواه تکرار کنید.
 
پرتابهای کوتاه نیم خیز توپ پزشکی
از بین تمام تمرین های شدید و انفجاری بسکتبال ، پرتاب کوتاه (چمباتمه ای) جز ء تمرین مطلوب و دلخواه من می باشد . من این تمرین را دوست دارم چونکه تمرین به شما آموزش می دهد که چگونه انر‍ژی را از زمین منتقل کنید و به طور ناگهانی آنرا از طریق دستانتان رها کنید. تعداد زیادی از بازیکنان مشکلاتی در تسلط به این فن دارند. اما بعد از اجرا کردن به طور منظم این تمرین ، آنها از سر تا به انگشت به طور بیشتر یا زیادتری انفجاری شده اند.
نحوه انجام این تمرین:
در یک وضعیت ورزشی قرار بگیرید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید در حالی که توپ رادر سطح سینه نگه داشته اید.
به طور سریع به طور موازی توپ را به پایین بزنید.
به طور انفجاری راست از جای خود بپرید و توپ را تا ارتفاع هر چه بالاتر که می توانید به بالای سر خود پرتاب کنید.
اجازه دهیدتوپ به زمین سقوط کند آنرا بردارید و مراحل 1تا 3 را تکرار کنید.
 ارزیابی بسکتبال تهاجمی

 

تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال

به منظور اینکه در مقابل دفاع نفر به نفر از نیمه زمین بتوانیم مکررا شوت های خوبی پرتاب کنیم، نیاز به آموش: فضا سازی، زمان سنجی، اسکرین، پاس کاری، و شوت داریم. با این ذهنیت، ما تمرینات شوتی را که به ما اجازه می دهند بر تمامی جنبه های بازی فائق شویم، توسعه داده ایم. این تمرینات باعث ترقی می شود و آگاهی و مسئولیت های گروهی را در حالی آسان می کند که به هر بازیکن اجازه می دهد تا مهارت های فردی خود را توسعه و تقویت کند. و حرف آخر اینکه در یک زمان کوتاهی از بازی به ما شوت های متفاوت زیادی می دهد.

نویسنده: پل کاتر Paul Coughter

 
پل کاتر به بیش از صد فدراسیون فیبا در سرتاسر جهان سفر داشته است. او همچنین سرمربی تیم هنگ نواِلفنت در فصل 97-1996 در تایوان بوده و با این تیم قهرمان شده است و این قهرمانی را نیز در فصل بعدش تکرار کرده است. او هم چنین به عنوان سرمربی تیم بلو استار در بیروت لبنان بوده است.
 
قسمت اول
تمرین شوت جفت تیمی
فاصله ها بر اساس یک ست نیمه زمین می باشد. همانند دیاگرام 1 ما تمرین را با یک شوت زن در هر سمت منطقه رنگی، و یک اسکرین دهنده در گوشه بالایی منطقه رنگی، و دو گروه بازیکن با دو توپ در هر گروه، شروع می کنیم.
تمریناتی برای حمله نفر به نفر در بسکتبال Drills For Man to Man Offense

به ادامه مطلب برویدتوسعه یک سبک بازی تهاجمی - ضدحمله

 

توسعه یک سبک بازی تهاجمی - ضدحمله

توسعه یک سبک بازی تهاجمی یکی از مهم ترین وظایف یک مربی می باشد. برخی از اهداف مربیان تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف گروه و یافتن راه حلی است که تیم را برای رساندن به حداکثر توانایی های بالقوه خود قادر سازد. در سطوح بالا (باشگاه ها یا تیم های ملی)، توسعه فردی و گروهی مهم است، اما برد فاکتور مهمی در سنجش موفقیت می باشد.

 
استرلینگ رایت سرمربی تیم ملی بزرگسالان مردان مراکش در مسابقات قهرمانی آفریقا در سال 2003 و مدیر فنی فدراسیون بوده است. او مدرس فیبا است و مربی تیم های فرانسوی در تمامی رده ها و مربی باشگاه ورزشی تاباک کازابلانکا در مراکش بوده است.
 
یک مربی باید دانش عمومی از هر دو فاکتور قابل کنترل مانند: تیم، باشگاه و از این قبیل، و برخی دیگر از فاکتورهای غیر قابل کنترل همچون: مسابقه ای که مشغول آن است، رقیبان خود (چه شناخته شده و چه ناشناخته) و غیره، داشته باشد تا بتواند شانسی برای موفقیت داشته باشد.
پس از درک عمومی از این عناصر، یک سبک حمله سازگار با علاقه بازیکنان، مربیان و تماشاگرانی که بزرگرین شانس پیروزی هستند، باید توسعه داده شود. چندین بار تا حالا ما شاهد تیم ناموفقی بوده ایم که با تغیر چند عنصر کوچک، موفق شده اند؟ تغییر بازیکن (بازیکنان)، مربی، و یا ایجاد تغییر برای سبکی متفاوت در بردن بسکتبال. ما احساس می کنیم تا حد ممکن برای بدست آوردن علاقمندی هر کس باید تلاش کرد تا یک شانس واقعی برای رسیدن به انتظارات داشته باشند.
ما احساس می کنیم برای تیم های مراکشی در سطوح بین المللی باید یک سبک از بازی بسیار پرتکاپو ار هر دو حالت تهاجمی و تدافعی، را بازی کنیم. ما تلاش می کنیم کمبود قد و قوای فیزیکی تیم خود را با افزایش سرعت اجرا و جلوگیری از بازی کردن حریف در حالت نرمال، جبران کنیم. برای استفاده کردن از ورزشکاران خود با قوای فیزیکی محدود باید نوعی از حرکات در حمله داشته باشیم که نقاط ضعف ما را جبران کند. بازیکنان داخلی ما توپ را در یک موقعیت حمله دریافت می کنند، برای از دست ندادن توپ در مقابل بازیکنان بلند قامت تر و قوی تر حریف آن را به پست پایین که مقابل آن است، پاس می دهند. همین نکته هم برای بازیکنان خارجی ما هم صادق است که در حرکت توپ را دریافت کنند و در فاصله مناسب می توانند از مهارت های خلاق خود استفاده کنند. ما احساس می کنیم که ایجاد سبکی از بازی که به بازیکنان اجازه ی "خواندن و عکس العمل نشان دادن" در مقابل "فکر کردن و اجرا کردن" را بدهد، بیش ترین شانس پیروزی را به ما خواهد داد. بازی پرتکاپو تهاجمی و تدافعی، سبکی دیدنی است که بازیکنان و تماشاگران از آن لذت می برند.
از آنجایی که ما یک تیم جوان در حال توسعه داریم، این روش حداکثر مقدار زمان بازی را به نه تا ده بازیکن در مقابل تعداد محدودتری می دهد. بنابراین با حداکثر بازیکن درگیر و باانگیزه، ما در حال حاضر تعداد درجاتی از موفقیت را گذرانده ایم در حالی که برای آینده آماده می شویم.چگونه یک تیم متوازن و هماهنگ بسازیم

 

چگونه یک تیم متوازن و هماهنگ بسازیم

سخت ترین و مهمترین کار برای یک مربی در زمانی است که او در آغاز فصل می آید تا تیم خود را بسازد. هر زمانی که یک مربی در مورد برنامه کاری خود صحبت می کند، باید بر روی نقطه شروع تمرکز کند: انتخاب بازیکنان.

نویسنده: پیتر اسکانسی Petar Skansi

پیتر اسکانسی، حرفه مربیگری خود را با تیم یوگوپلاشتیکا اسپلایت در سال 1973 آغاز کرد و او برنده رقابت های لیگ یوگوسلاوی، کاپ یوگوسلاوی و جام قهرمانی اروپا در سال 1977 شده است. در سال 1978 او کمک مربی تیم ملی یوگوسلاوی شد. از سال 1980 تا 1998 او سرمربی تیم های مختلف ایتالیایی همچون پسارو (جام در جام در سال 1983)، فابریانو، ونیز، رم، ترویزو (قهرمانی لیگ ایتالیا در سال 1992). همچنین او به عوان سرمربی تیم ملی کرواسی، مدال تقره بازی های المپیک سال 1992 را بدست آورده است. در فصل قبل، او سرمربی تیم نُوو متسو اسلوونی بود. همچنین او در سال 2000 مدرس و مشاور برنامه همبستگی المپیک فیبا بوده است.
سخت ترین و مهمترین کار برای یک مربی در زمانی است که او در آغاز فصل می آید تا تیم خود را بسازد. هر زمانی که یک مربی در مورد برنامه کاری خود صحبت می کند، باید بر روی نقطه شروع تمرکز کند: انتخاب بازیکنان.
فقط بازیکنانی که سطوح بالای روانشناسی و فیزیکی را طی نموده اند و کسانی که می توانند یک برنامه سیستماتیک و منظم را مستقیما هدایت کنند، می توانند به مربی در راه رسیدن به اهداف خود در سال، کمک کنند.ارزیابی بسکتبال تهاجمی

ارزیابی بسکتبال تهاجمی

در مسابقات جهانی سال 2002 که در ایندیانا پلیس شهر ایندیانا برگزار شد، روشن بود که بعضی از تیم های ملی در مقابل امریکا به مشکل خواهند خورد. دلایل زیادی برای این موضوع ارائه شده است. با این حال، گفته شده است که امریکا تمامی بهترین بازیکنان خود را نفرستاده است و یا آن که آنها برای مسابقات آماده نشده اند. با این حال که چه اتفاقی در زمین رخ داده است، به منظور ارزیابی فاصله استعدادها که واقعا هم کم شده است، نیازمند بررسی دقیق می باشیم.

مایک کاتز کمک مربی تیم ملی جوانان کانادا و سرمربی تیم مردان دانشکاه هامر بوده است. تیم های او پنج عنوان دانشگاهی ملی برده اند و او به عنوان مربی سال دانشگاهی کانادا در سال 2003 برگزیده شده است.
در مسابقات جهانی سال 2002 که در ایندیانا پلیس شهر ایندیانا برگزار شد، روشن بود که بعضی از تیم های ملی در مقابل امریکا به مشکل خواهند خورد. دلایل زیادی برای این موضوع ارائه شده است. با این حال، گفته شده است که امریکا تمامی بهترین بازیکنان خود را نفرستاده است و یا آن که آنها  برای مسابقات آماده نشده اند. با این حال که چه اتفاقی در زمین رخ داده است، به منظور ارزیابی فاصله استعدادها که واقعا هم کم شده است، نیازمند بررسی دقیق می باشیم.

               به ادامه مطلب برویدوضعیت های شروع مجدد حمله

 

وضعیت های شروع مجدد حمله

این مقاله از کتاب سال 2002 باب هاگینز به نام "ساختن مقعیت های ویژه برای تصاحب توپ" انتخاب شده است که شامل وضعیت های شروع مجدد حمله از انتهای زمین و کناره زمین بسکتبال می باشد.

نویسنده: باب هاگینز Bob Huggins

 
باب هاگینز یکی از موثرترین مربیان دانشگاهی بشمار می رود. وی در ایالت اوهایو امریکا کممک مربی بود که بعد در آکرون سرمربی شد. او در 14 سال سرمربی دانشگاه سینسیناتی بوده است و و تیم او در بازی های 92-1991 به جمع چهار تیم برتر رسید و در همان سال وسط ای.اس.پی.ان به عنوان مربی سال برگزیده شده است. او تالیفات گوناگونی در سال های 1998، 2000 و 2002 به چاپ رساند. هشت کتاب او توسط مربیان به عنوان کتاب فنی شناخته شده است.
شروع مجدد انتهای زمین
حلقه زدن برای بازیکن بزرگ
1: دفاع اسکرین رو به پایین مشکل می باشد (دیاگرام های 1 و 2).

 وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations  وضعیت های شروع مجدد حمله Offensive Out of Bounds Situations


روانشناسی مربیگری از روی نیمکت و هدایت بازیکنان بسکتبال

 

 

بهترین بازیکن NBA
 

اجازه بدهید تا سوالاتی از شما بپرسم:
• آیا شما در طی جریان بازی هرگز به این مسأله فکر کرده اید که چه چیزهایی باعث از دست رفتن "لحظه ها" می شود؟
• آیا هرگز برای استفاده از "زمان "بازی پایه گذاری کرده اید؟
• درباره "زمان بازی" چه فکر می کنید؟ آیا هرگز به این فکر کرده اید که تیمتان زمان بازی را از دست داده است، یا اینکه نمی دانید زمان چیست؟ درباره "تایم اوت ها" (زمان های استراحت) چه فکر می کنید؟ آیا از "تایم اوت ها " به خوبی استفاده می کنید؟
• سرانجام آیا شما به روشی که در طی بازی با "دارو" ارتباط برقرار می کنید، فکر نموده اید؟
اگر شما پاسخ مثبت به این سوالات داده اید، این برنامه مطابق با آن چیزی است که شما می خواهید.
بیل لیبی " Bill Libby" در کتابش به مربیان میگوید: کار شما بدترین حرفه است و همواره در فشار کامل هستید. او با اشاره به کار سخت و بسیار طاقت فرسای مربیان می گوید: چرا شما این کار را انجام می دهید؟ چونکه شما آنرا دوست دارید. شما در این شغل هستید، زیرا که کار با بازیکنان را دوست دارید و راجع به استراتژی ها و کلیه موارد مربوط به روانشناسی و هر چیز دیگری که در رابطه با بازی است، علاقمند هستید.
"تمام شده است، زمانی که تمام شود”
شما این جمله را در طول هر استراحت به بازیکنان خود می گوئید و تا لحظه آخر تعلیم داده و تا آخرین لحظه آنها را به بازی تشویق می کنید. باید به خاطر داشته باشید که اگر شما بتوانید در طول بازی شانس برد خود را افزایش دهید، خواهید توانست مربی بهتری از آنچه تا کنون بوده اید، باشید. تعلیم در هنگام بازی باید آموخته شود و تمرین گردد. شما باید خود را آماده مربیگری از نظر روانشناسی و بکارگیری استراتژی های گوناگون در هنگام بازی نمائید.
رئوس مطالب برای امروز این است. من می خواهم به شما بگویم که "مربیگری نیمکت" چیست و همچنین بعضی از مهارت ها را برای توفیق در مربیگری به شما بگویم. فکر می کنم که تعریف بیلی پکر "Billy Pcker" در مورد مربیگری از روی نیمکت، ساده ترین و راحت ترین تعریف برای قوه ادراک باشد. مربیگری از روی نیمکت "Bench Coaching" توانایی تغییر نتیجه بازی در زمانی است که بازی شروع شده است. اگر شما بتوانید قسمت های یک بازی را تغییر دهید، یقینا شانس پیروزی شما بیشتر از زمانی است که آنجا (بر روی نیمکت) بنشینید و امید پیروزی داشته باشید.

به ادامه برویدبسکتبال خیابانی

بسکتبال خیابانی

Gus Macker Alamogordo 2009.jpg
نوشتار اصلی: بسکتبال خیابانی

نام بسکتبال خیابانی (street BALL) به آن دسته از بازی‌ها اطلاق می‌شود که در زمین‌های سرباز بازی می‌شود. قوانین آن، قوانین بسکتبال عادی است با تغییرات جزیی‌ای که به نسبت محل بازی متفاوت است. این دسته از بازی‌ها دارای حرکات نمایشی اند و بعضی از قوانین بسکتبال واقع در سالن در آن رعایت نمی‌شود. بازیکنان این بازی‌ها مگر در موارد خاص از لباس هماهنگ با یکدیگر استفاده نمی‌کنند.

قوانین بسکتبال خیابانی (street BALL)

بسکتبال خیابانی تنها در یک نیمه از زمین بازی می‌شود حلقه‌های موجود در این نوع از بازی بسیار محکم و ضخیم است زیرا حرکات نمایشی که در این نوع از بسکتبال صورت می‌گیرد بسیار روی حلقه اثر میگدارد (مثل دانک) واگر حلقه ضعیف باشد شکسته می‌شود. قوانین:

  • بازی از پشت یک نیمه توسط یکی از دو تیم صورت می‌پذیرد.
  • تعداد هر تیم نباید از ۳ نفر بیشتر باشد (البته چون این قانون رسمی نیست بیش از ۳ نفر نیز ممکن می‌باشد اما چون زمین شلوغ و بازی کردن درآن دشوار می‌شود بهتر است از ۳ نفر در هر تیم استفاده شود)
  • اگر تعداد یک تیم ۲ نفر و تعداد تیم مقابل ۳ نفر باشد پرتاب‌های اوت(out) تیمی که ۲ نفر است آزاد است(البته این قانون نیز توافقی است)
  • هر تیمی که گل زد خودش از پشت نیمه بازی را را شروع می‌کند یعنی توپ را به تیم مقابل نمی‌دهد.
  • اگر یار تیم ما توپ را به حلقه زد و توپ وارد سبد نشد و در موقعیت ذوزنقه به دست ما رسید باید از آن محیط خارج شویم و بعد به سوی حلقه پرتاب کنیم در غیر این صورت خطا صورت پذیرفته‌است.
  • دراین نوع بازی خطاهای ۲۴و۳و۸ ثانیه وجود ندارد.
  • اگر توپ از نیمه زمین خارج شود اوت(out) است.
  • قوانین رانینگ(running)ودبل (Double)دراین بازی وجود دارد.

بسکتبال در ایران

دایره المعارف بریتانیکا، سال ورود بسکتبال به کشور ما ایران را ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۸۰ هجری شمسی ذکر کرده‌است. اما آنچه مسلم است، اولین نشانه‌های ورود بسکتبال به ایران در سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ دیده شده که آن هم توسط کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در ایران بوده‌است. در سال ۱۳۱۴، یک مربی ورزش به نام «فریدون شریف زاده» ورزش بسکتبال را به دانش آموزان دبیرستان البرز (کالج البرز) تهران معرفی و پایه‌گذاری کرد و کم کم دیگر مربیان ورزش به گسترش و آموزش این ورزش پرداختند. در سال ۱۳۲۴، [[فدراسیون بسکتبال ایران]] تشکیل شد و نخستین حضور بسکتبال ایران در میدان‌های بین‌المللی، در بازی‌های المپیک لندن (۱۹۴۸) بودنمودار رشد

 

 

چگونه یک برنامه تمرینی مناسب طراحی کنیم؟

نمودار رشد!؟

 

در ابتدا سعی کنید که برای خود یک نمودار طراحی نمایید و جایگاه خود را در این نمودار مشخص نمایید.این نمودار هم می‌تواند در مورد تمرینات بدنسازی شما باشد و هم می‌تواند در مورد تمرینات بسکتبال باشد.در این مقاله سعی داریم تا به صورت پایه‌ای به هر دو مورد رسیدگی کنیم. 

اول بسکتبال!

 برای طراحی نمودار رشد خود در ضمینه‌ی تمرینات مربوط به بسکتبال (مانند: شوت،کار با توپ،سه گام) می‌بایست تمامی هرآنچه که به ذهنتان خطور می‌کند و می‌خواهید به تمامی آنها دست یابید را بنویسید و سپس از خود در آن زمینه یک تست (حداکثر تکرار سه بار) به عمل بیاورید؛برای مثال برای سه بار و در هر بار 10 مرتبه پرتاب منطقه‌ای انجام دهید و بین هر 10 پرتاب به مدت 15 دقیقه استراحت کنید و فقط بدن خود را گرم نگه دارید؛سپس آماری که در هر بار به دست آورده‌اید را یادداشت کرده و در آخر میانگین آن را در نمودار مربوط به شوت منطقه‌ای ثبت کنید و همینطور موارد دیگر را.در آخر تمامی این داده‌ها را جمع آوری نمایید و ببینید که در کدام یک بیشترین ضعف را داشته‌اید و با توجه به ضعیف بودن هریک آن را در اولویت بالاتری در برنامه‌ی تمرینی خود قرار دهید.

بدنسازی ... !

 در مورد آمادگی بدنی می‌بایست تست‌هایی نظیر دو استقامت،سرعت،میزان پرش،تعداد شنایی که می‌توانید در مدت یک دقیقه بروید،تعداد بارفیکس و ... البته آن دسته از عزیزانی که با وزنه زدن اقدام به قویتر کردن بدن خود می‌کنند هم این تستها را اگر انجام دهند ضرری ندارد! (میتونین ببینین چند چندین!؟).برای بدنسازی به آن صورت که در مورد برنامه بسکتبال گفته شد لازم نیست که نمودارهای زیادی ایجاد کنید؛شما می‌توانید این گونه خود را در سه سطح طبقه‌بندی کنید؛مثلا اگر شما در مدت یک دقیقه می‌توانید بیشتر از 50 تا شنا بروید شما در سطح عالی قرار دارید،اگر بین 30 تا 50 مرتبه می‌توانید شنا بروید در سطح متوسط و زیر 30تا در سطح پایه قرار دارید.

برای آنکه نمودار رشد دقیق و منظمی داشته باشید می‌توانید نمودارهای مربوط به بسکتبال را هفته به هفته و نمودار بدنسازی را ماه به ماه مجددا مورد بررسی قرار داده و داده‌های جدید را با داده‌های قبلی مقایسه نمایید.

اگر در این بین در قسمتی از نمودار رشد به جای پیشرفت،پسرفت کردید یا به هیچ عنوان تغییری نکرده‌اید به هیچ عنوان ناامید نشوید شاید اگر کمی بیشتر تلاش نمایید به یک پیشرفت فوق‌العاده دست پیدا خواهید کرد؛این نکته را از یاد نبرید که گاهی برای پریدن از روی یک مانع باید اندکی دورخیز کرد.

 پیشنهاد می‌کنم تمامی عزیزانی که می‌خواهند به صورت دقیق و منظم  و البته حرفه‌ای پیشرفت کنند حتما به مطالب بالا توجه نمایند.

 

 

 موقعیت های دفاعی خاص

موقعیت های دفاعی خاص...

آموزش گام به گام بسکتبال 14

علاوه بر مهارتهای اصلی دفاع روی توپ یا دور از توپ، چند مهارت دفاعی دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند به تیم شما برای دفاع کردن علیه تهدیدهای تهاجمی خاص، کمک کند.

اسکرین

هنگامی که یک مهاجم اسکرین می‌کند یعنی مانند سپر راه مدافع را سد می‌کند تا هم  تیمی او آزاد شده و بتواند شوت کند. در این میان از شیوه‌های مخصوص باید استفاده کرد.

درمرحله اول مدافع باید در صورت امکان از اسکرین شدن، اجتناب کند. مدافعان باید هنگامی که مهاجمان برای اجرای اسکرین نزدیک می‌شوند، در حرکت باشند. بطور کلی اسکرین به 2 صورت از اثر می‌افتد.

1- جنگیدن با اسکرین، در این حالت یک هم تیمی می‌تواند مدافع اسکرین شده را کمک کند (شکل 1-14)

(شکل 1-14)

آموزش گام به گام بسکتبال 14

2- مدافعان یارهای تعیین شده خود را با هم عوض کنند، خصوصاً هنگامی که  مدافع در عبور از اسکرین ناتوان است. (شکل2-14)

(شکل2-14)

آموزش گام به گام بسکتبال 14
به ادامه مطلب بروید...


آسیب های زانو در ورزش بسکتبال

این روزها آسیب دیدگی زانو در میان بسکتبالیست های جوان ایرانی بیداد

می کند و روزی نیست که در تمرینات تیمی و یا مسابقات باشگاهی و ملی

بازیکنی در معرض این آسیب دیدگی قرار نگرفته باشد بطوری که به

کابوسی برای جوانان تبدیل شده است. در مقاله ذیل ضمن معرفی آناتومی

زانو و رباط ها و لیگامنت های مربوطه سعی شده ضمن معرفی انواع آسیب


مقدمه :

زانو بعد از مچ پا شایعترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط

صلیبی قدامی یکی ازعلل شایع زانو درد حاد و مزمن است. جراحات این

رباط مهم زانو عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و

صدمات ورزشی تماسی که جزء چرخشی روی زانو دارند می باشد.

همچنین ورزش های تماسی می توانند ثانویه به کشیده شدن زانو, اعمال

نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن بیش از اندازه زانو

(Hyper extension) سبب صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی (ACL)

شوند.

دیدگی نحوه مقابله با آنها نیز توضیح داده شود.


 

اسیب های زانو در ورزش بسکتبال Knee Injuries

 

به ادامه مطلب بروید